Străzile


EUGEN OVIDIU VLAD – STRĂZILE DIN ROȘIORII DE VEDE

Cartea aceasta încearcă să sintetizeze pentru fiecare stradă şi pentru municipiu informaţii atât tehnice referitoare la dimensiunile şi dotările arterelor de circulaţie cât şi despre oameni şi  modul lor de viaţă. Acolo unde există încă repere ce marchează momente ale istoriei urbane acestea au fost prezentate  în legătură cu strada descrisă.

Pentru realizarea lucrării „Străzile din Roşiorii de Vede’’ am avut ca bază de documentare Fondul Prefectura Teleorman, Fondul Tribunalul Teleorman şi Fondul Primăria Roşiorii de Vede aflate la Arhivele Naţionale Filiala din municipiul Alexandria. Foarte multe documente au fost consultate şi la Arhiva Primăriei municipiului Roşiorii de Vede sau din fondul documentar al muzeului de istorie locală.De asemenea, am apelat la informaţiile existente în diverse articole din publicaţii periodice apărute în Roşiorii de Vede, în fosta Regiune Bucureşti sau în judeţul Teleorman şi nu în cele din urmă, la cunoştinţele mai multor persoane în vârstă  cărora le mulţumesc în mod deosebit pentru dragostea, simplitatea şi deschiderea cu care şi-au pus la dispoziţie cunoştinţe şi amintiri ce mi-au permis să identific multe locuri şi evenimente.

Foarte multe din informaţiile prezentate în lucrarea de faţă au fost utilizate şi  în volumul ‘’Roşiorii de Vede Pagini monografice’’ publicat sub semnătura mea de Editura Teleormanul Liber în anul 1994. Deorece în cartea menţionată subsolul tehnic este destul de consistent şi trimiterile la sursele de documentare au suficientă  claritate am considerat că nu mai este cazul să încarc actuala lucrare cu detalii care sunt  deja publicate.Adăugarea unei succinte  bibliografii nu are decât intenţia de a îndruma pe cei care vor să aprofundeze cunoştinţele despre municipiul Roşiorii de Vede şi de a feri pe noii cercetători de a utiliza cărări deja bătătorite.

Planul străzilor din municipiul Roşiorii de Vede, ce se constituie anexă la acest volum a fost realizat prin actualizarea  hărţilor ce compun documentaţia pentru Planul Urbanistic General al oraşului Roşiorii de Vede.

Lucrarea „Străzile din Roşiorii de Vede” este după părerea mea, o invitaţie la o călătorie sentimentală pe care v-o propune generaţia care a trăit trecerea în mileniul al treilea.Pentru că nu sunt sigur că generaţiile viitoare vor înţelege, de aici sau din alte lucrări ideile şi ambiţiile care i-au animat pe roşioreni de-a lungul istoriei milenare ale acestei urbe, ţin să precizez că, aici au locuit întotdeauna oameni mândrii şi sinceri.Ei au ştiut tot timpul că locuiesc un tărâm binecuvântat de Dumnezeu şi au întreprins fapte pe care istoria le va păstra ca repere ale dezvoltării poporului român.

De aceea vă rog să trataţi lucrarea ca pe o invitaţie de suflet la o aplecare mai profundă asupra trecutului,prezentului şi viitorului romanticei noastre urbe.

Dedic această carte fiului meu Răzvan Gabriel Vlad care ,stabilit în Bucureşti, întrebat odată de cineva „Ai mai fost pe la ţară ?” a răspuns „Nu. Eu la Roşiori mă duc acasă !”.

Reclame