Calea Dorobanților


Chiar dacă astăzi pe plăcuţele de identificare a străzii stă scris „STR. DOROBANȚI” am folosit numele din titlu pentru că aşa s-a numit de la început, iar forma actuală nu reprezintă decât schilodirea numelui acestei importante artere ce pulsează viaţă în organismul municipal.
Numele de Calea Dorobanţilor a fost atribuit acestei străzi la sfârşitul secolului al XIX-lea cu scopul de a reaminti generaţiilor viitoare despre lupta românilor în războiul care a consfinţit independenţa României ( 1877 – 1878) în condiţiile în care Roşiorii de Vede s-a aflat sediul unei companii de dorobanţi.
De altfel numeroase alte oraşe au atribuit numele „Calea Dorobanţilor” la străzi foarte importante.
Strada amplasată în partea sud-vestică a localităţii îşi are obârşia în Calea Dunării şi se încheie la întâlnirea terenurilor agricole ce delimitează intravilanul urbei,mai precis, la incinta în care se află sediul a trei societăţi agricole „Dorobanţul”, „Delcel” şi „Cetatea”, înfiinţate în anii 1992-1993 prin restituirea terenurilor agricole ale celor cărora formau până în anul 1989 fosta Cooperativă Agricolă de Producţie (C.A.P). Parcursul străzii, cu lungimea de 1740 m, urmează direcţia est-vest având lăţimea de 16 m.
(sursa: Străzile din Roșiorii de Vede, autor Eugen Ovidiu Vlad)

Reclame