Strada Aleea C.F.R.


Pe planul oraşului Roşiorii de Vede realizat la scara 1 : 2000 în anul 1950 această stradă nu există. Între spitalul vechi şi Fabrica de Ulei din Strada Republicii găsim doar terenuri cu destinaţie agricolă. Strada se va forma după 1953 când se vor construi aici blocuri de locuinţe – aşa-numitele „pavilioane C.F.R.” (parter şi un nivel), încălzite cu sobe. Mai târziu în această zonă se va construi cartierul de blocuri cunoscut sub numele de „Intim” (după numele complexului comercial amplasat la parterul blocurilor „L”).
Numele iniţial al străzii era Aleea Bloc C.F.R pentru că asigura accesul la cele opt pavilioane amintite mai sus.
Aleea începe din Strada Republicii şi se continuă în linie dreaptă spre apus pe o lungime de 400 m, încheindu-şi parcursul la poalele dealului ce mărgineşte oraşul la vest. Începută doar ca un simplu drum de acces la câteva case, strada are o lăţime mică, de numai 6,9 m din care partea carosabilă ocupă 3,9 m.
Aici sunt amplasate 10 case individuale numerotate poştal de la nr. 2 până la nr.18, fiind construite după anul 1960.
Blocurile de locuinţe au fost construite în perioada 1974-1979 ce totalizează 860 de apartamente.
Pe această stradă se găsesc următoarele blocuri de locuinţe: 2 A, 3ABCD ( scările A, B, C, D) L7, L8, PM1 (scările A şi B), PM2 (scările A şi B), PM3 (scările A şi B), bloc 4 (scările A şi B), bloc 5 (scările A şi B), Pavilioanele C.F.R. nr. 1-8, A1 ( scările A, B şi C), B1 (scările A şi B) , B2 (scările A şi B) , B3 ( scările A, B şi C), B4, B5 ( scările A şi B), B5PP (scările A, B şi C) ,B6 ( scările A şi B), T 924( cu şapte scări), fostele cămine de nefamilişti I.M.A.I.A. şi ROVA ( numite aşa după întreprinderile de care au aparţinut).
Pe această stradă ( pe partea din dreapta) s-a construit în anul 1979 un Atelier pentru Producerea şi Turnarea Spirtului ce aparţinea de fosta Întreprindere a Viei şi Vinului Teleorman, cu sediul în Roşiorii de Vede în str. Mihai Bravul. În prezent atelierul este închis, nemaifiind folosit de circa cinci ani.
Pe partea stângă a aleei C.F.R, în faţa fostului Complex Comerial „Intim”, a fost amenajată din anul 1990 o mică piaţă pentru desfacerea produselor agroalimentare de către producătorii individuali. Ea ocupă o suprafaţă de 180 mp şi constă din două mese de câte 20 m lungime şi 1 m lăţime confecţionate din beton şi acoperite cu o copertină metalică.
(sursa: Străzile din Roșiorii de Vede, autor Eugen Ovidiu Vlad)