Strada Alexandru Ciocănaru


     Strada Alexandru Ciocănaru este amplasată în partea de nord-est a municipiului. Începutul ei se află în strada Mihail Eminescu, iar sfârşitul în Bulevardul Comercial, la intersecţia acestuia şi cu strada Oituz.

          Până dincolo de jumătatea secolului al XX-lea această stradă a purtat numele de Strada Brâuleştilor datorită unei familii de notabili locali ce deţinea aici câteva proprietăţi.

          Actualul nume  a aparţinut unuia din roşiorenii care şi-au dat viaţa în Războiul pentru Întregirea Neamului ( 1916-1918). Pe soclul monumentului de pe Calea Dunării, dedicat roşiorenilor căzuţi în războiul amintit, sunt înscrişi trei eroi care poartă numele de familie  Ciocănaru. Dintre aceştia doi au fost  comemoraţi prin atribuirea numelui lor străzilor unde ei au locuit. Primul dintre aceştia este Ciocănaru Ştefan Alexandru, iar celălalt este Ciocănaru Lazăr.

          Imobilele sunt construite în cea mai mare parte, după anul 1940 mai puţin casa de la nr. 1 care datează din primul sfert al secolului al XX-lea.

          Strada, în lungime de 400 m  şi cu o lăţime de 15 m  îşi are parcursul pe direcţia vest-est. Ea beneficiază de dotări de infrastructură: pavaj din bolovani de râu pe nisip, reţea subterană de apă potabilă prin tuburi de azbociment cu diametrul de 100 mm, reţea aeriană de energie electrică amplasată  pe stâlpi din beton armat (pe partea stângă) şi reţea telefonică montată pe stâlpi din lemn (pe partea din dreapta străzii).

          Aşa cum este amplasată această stradă,  paralel cu axa centrală str. Rahovei – str.Mărăşeşti şi foarte aproape de ea, i-a conferit acestei artere de circulaţie valenţe noi odată cu creşterea traficului vehiculelor în zona de centru a municipiului.

  Dacă menţionăm faptul că strada Alexandru Ciocănaru îşi  are începutul chiar lângă biserica Sfântul Ion (cu adresa în str. M. Eminescu)  cititorul va înţelege mai uşor  că ne aflăm în faţa unei străzi centrale pe care circulă, pe lângă vehiculele menţionate  mai sus şi numeroşi pietoni, adăugând aici și accesul pe care îl are spre zona pieței centrale.

 

Reclame