Strada Călușari


Între străzile din municipiul Roşiorii de Vede, strada Căluşari se poate identifica cu  mare uşurinţă deoarece cea  mai nordică locuinţă roşiorează se află la capătul ei.

Din secolul al XX-lea strada nu a mai purtat alt nume, cu excepţia faptului că la începutul secolului, ea se înregistra ca Strada Căluşarilor, probabil ca urmare a faptului că aici locuia grupul de oameni care executau acest joc, cu ocazia sărbătorii Rusaliilor (până prin anii ‘60) atât în Roşiorii de Vede cât şi în multe alte  localităţi în care predominau activităţile agricole.

Ca amplasament strada se situează în partea nord-estică a municipiului, avându-şi obârşia la intersecţia cu strada 1 Decembrie şi sfârşind în rambleul căii ferate  uzinale ce leagă staţia C.F.R Roşiori Est de Fabrica de Ulei din bd. Republicii. Strada are  lungimea de 720 m  lăţimea de 6,20 m

Dintre casele existente,  cea de la nr. 46 mai păstrează elemente de construcţie care o  datează ca fiind construită în jurul anului 1930. Celelalte imobile sunt realizate integral, sau au suferit modificări ce le-au schimbat complet înfăţişarea, după anul 1950.

Aflată lângă calea ferată şi între cele două staţii C.F.R. Roşiori Nord şi Roşiori Est, dezvoltarea străzii  a fost destul de  mult  influenţată de complexul de activiţăţi pe care le generează transporturile feroviare. Mai întâi trebuie să menţionăm că plasarea străzii la sud de rambleul căii ferate a ferit-o de inundaţii. Astfel, deşi în secolul trecut roşiorenii au fost afectaţi de cel puţin trei revărsări  ale râurilor cu care se învecinează ( în anii 1926, 1940  şi 1975) această zonă nu a fost nicicum afectată.

Salariile oferite lucrătorilor feroviari, într-un oraş în care până în 1964 preocuparea principală era agricultura, au atras aici familii ai căror bărbaţi au lucrat în transportul C.F.R. Retribuţiile le-au permis să obţină venituri cu care şi-au construit locuinţe şi au amenajat curţile aşa fel încât la jumătatea  secolului al XX-lea strada avea un aspect îngrijit şi era locuită de oameni cu oarecare stare materială. În aceste condiţii nu este de mirare că această stradă a fost printre  primele străzi, din afara zonei centrale, care au fost pavate la începutul anilor  ‘60 ai secolului al XX-lea.