Strada Cantemir Vodă


          Această stradă este situată în extremitatea sudică a municipiului pe partea stângă a căii ferate Roşiori Est – Turnu Măgurele.

Numele de Cantemir Vodă i-a fost atribuit pentru comemorarea lui Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei ( 1693 şi 1710 – 1711) şi  erudit  romancier, istoric şi filozof. Acest nume nu a fost schimbat din secolul al XIX-lea până astăzi.

Forma şi dimensiunile actuale ale străzii înglobează şi alte trei străzi de mai mici dimensiuni amplasate spre  sud, respectiv strada C.A.Rosetti ( om politic, participant la revoluţia din 1848, luptător pentru Unire, partizan al revoluţiei burghezo-democratice din Europa, publicist ce a trăit între 1816 şi 1885) , strada Moroiu şi str. Golescu , care au existat până  la cel de-al doilea război mondial ( 1939- 1945).

Începutul străzii este în Calea Dunării, imediat după ce se trece , spre Alexandria  de pasajul la nivel peste calea ferată Piteşti – Roşiori Est – Turnu Măgurele ( km 197), iar sfârşitul este   în  plaiul de vii.

Cu  lungimea  de 280 m şi lăţimea de 6,6 m strada are pe partea dreaptă imobile cu un nivel, iar pe partea stângă rambleul C.F.R. unde sunt amplasaţi stâlpii de lemn ai reţelei telefonice ce însoţeşte calea ferată.

Aproape toate casele de aici sunt construite în a doua jumătate a secolului al XX-lea, au un singur nivel şi  garduri la stradă din lemn şi beton.

Prin capătul vestic al acestei străzi se realizează accesul la una din păşunile  municipale cunoscută sub numele „la gater” ce are  suprafaţa de 87,43 ha.

În această zonă locuitorii oraşului Roşiorii de Vede  au deţinut importante suprafeţe de teren cultivat cu viţă de vie. În anii regimului totalitar dictaturii comuniste  ( 1945 – 1989) toate viile de aici au fost scoase şi terenul  era folosit pentru culturi agricole de plante cerealiere. După instaurarea regimului democratic, în baza Legii nr. 18/1991 proprietarii terenurilor pe care au fost viile şi-au primit suprafeţele solicitate, astfel că la data întocmirii acestei lucrări  zona îşi recapătă aspectul şi destinaţia pe care le-a avut până să se dezlănţuie  campania exproprierilor.

În conformitate cu normele prevăzute de Ordonanţa nr.43/1997 emisă de Guvernul României pentru reglementarea regimului drumurilor, această stradă a fost încadrată prin hotărârea nr. 4 din 24 februarie 1998 a Consiliului Local al Municipiului Roşiorii de Vede în categoria străzilor de folosinţă locală care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale în zonele de trafic redus (categoria a IV-a).

Reclame