Strada Ceauş Firică


         Este cunoscut faptul că în anul 1812 oraşul Roşiorii de Vede (cunoscut la acea vreme sub denumirea de Ruşi – de –  Vede)  s-a extins pe terenul urmaşilor vechilor călăraşi împroprietăriţi aici de domnitorii Ţării Româneşti pentru care asigurau paza graniţei  româneşti din judeţul Teleorman. Printre  urmaşi foştilor „roşii” care au acceptat  să-şi pună terenul la dispoziţia roşiorenilor ce voiau să scape de obligaţiile stabilite de proprietarii oraşului – Biserica Sf. Spiridon Nou din Bucureşti (din 1769) se aflau familii ce purtau numele funcţiei militare deţinută de strămoşi în secolul al XVII-lea. Una din funcţiile militare deţinute  din secolul al  XIX-lea de slujitorii din Roşiorii de Vede a fost cea de „ceauş” – ajutorul  iuzbaşei (comandantul a 50-80 de oameni).

Dintre  roşiorenii ce provin din  spiţa vechilor călăraşi  Ceauş Andrei Firică s-a remarcat ca luptător activ pentru cauza revoluţiei de la 1848 care în Teleorman şi-a avut centrul la Roşiorii de Vede.

Din această cauză una din străzile care s-au format în secolul al XVII-lea pe terenul obţinut de la călăraşi a primit numele unuia dintre roşiorenii care prin numele său cumulează  evenimente deosebit de importante în istoria oraşului – împroprietărirea călăraşilor de însăşi Mihai Viteazul, extinderea oraşului şi participarea roşiorenilor la revoluţia din anul 1848.

Numele acestei străzi, situată în partea sud-estică a municipiului, nu a suferit nici o schimbare în secolul al XX-lea.

Cu un traseu sinuos, caracteristic drumurilor vechi, strada Ceauş Firică începe din strada Ion Luca Caragiale şi după un parcurs de 600 m (cu lăţimea medie de 15 m) se opreşte în Calea  Dorobanţilor pe partea stângă a acesteia. Casele s-au construit în a doua jumătate a secolului trecut şi sunt înconjurate de curţi  şi grădini.

Merită să reţinem faptul că în prima jumătate a secolului al XX-lea biserica Sfânta Cruce avea adresa pe str.Ceauş Firică şi funcţiona sub numele de biserica Sf.Vineri Mare. Această biserică îşi are acum adresa pe strada Avram Iancu.