Strada Decebal


În apropierea staţiei C.F.R. Roşiori Est se  află puţine străzi care, deşi s-au dezvoltat în funcţie de  activităţile economice organizate în zonă, nu şi-au creat acces direct la zona comercială a  acestei porţi a urbei. Printre acestea se numără şi strada Decebal. Ea poartă numele regelui  dac ( 87 – 106) cunoscut îndeosebi pentru războaiele purtate împotriva Imperiului Roman.

Încă din secolul al XIX-lea când s-a făcut prima atribuire de nume pentru străzile oraşului Roşiorii de Vede şi până astăzi nu a existat  vreo autoritate locală care să-şi permită să schimbe acest nume ce simbolizează originea daco-romană a poporului român.

Această  arteră de circulaţie are lungimea de 500 m şi lăţimea de 12,2 m.

Începutul străzii Decebal se află în strada Mihai Bravul. După ce-şi urmează parcursul pe direcţia  nord-sud (paralel cu Bulevardul Sfânta Vineri) această arteră de circulaţie  se sfârşeşte la întâlnirea cu strada Soldat Petre Atanasiu.

Pe această stradă nu sunt amplasate unităţi economice sau comerciale şi nici instituţii  publice, ea fiind destinată doar locuirii.

Construcţiile amplasate pe strada Decebal sunt case individuale, numărul lor ridicându-se la 43.

Numerotarea poştală a imobilelor  amplasate pe strada Decebal începe de la numărul 1 şi continuă cu numerele fără soţ, pe partea din stânga, până la nr. 11 A. Pe partea din dreapta prima  casă are numărul 2 iar celelalte au numere cu soţ până la ultima casă ce poartă nr. 34.

 

 

Reclame