Strada Locotenent Bălăcescu


Strada Locotenent Bălăcescu s-a dezvoltat după anul 1812 când o parte din orăşeni îşi vor construi case pe terenul liber al foştilor călăraşi. Mai mult de o jumătate de secol strada s-a numit Strada Zânelor ca urmare a faptului că aici au locuit fete foarte frumoase. Din deceniul al treilea al secolului al XX-lea strada poartă numele unuia dintre eroii roşioreni ce au căzut în luptele purtate în războiul pentru întregirea neamului ( 1916-1918). Pe plăcuţele ce identifică strada numele este trecut eronat sub forma „Locotenent Bălăcescu’’aşezându-se gradul militar înaintea numelui, ceea ce contravine regulilor gramaticale de scriere a numelor proprii.
Strada începe din Calea Dunării şi având un parcurs pe direcţia est-vest se termină într-un scuar aflat la intersecţia cu străzile Corlătescu,capitan şi Mănafilor.
Lungimea acestei artere de circulaţie este de 640 m iar lăţimea de 12,2 m.
(sursa: Străzile din Roșiorii de Vede, autor Eugen Ovidiu Vlad)