Strada Locotenent Nicolae Dogeanu


Autorităţilor roşiorene au schimbat la finele deceniului al treilea din secolul trecut denumirile la mai multe străzi din Roşiorii de Vede din dorinţa de a păstra în amintirea generaţiilor viitoare numele localnicilor ce prin jertfa proprie au contribuit la întregirea neamului.

Numele eroului roşiorean pe care îl   comemorează această stradă se află înscris pe   soclul monumentului din Calea Dunării.

Până la sfârşitul anilor ’20 ai secolului al XX – lea strada s-a numit „Puţul de Piatră”, nume ce vine din secolul al XIX-lea pentru că în zona unde se află actuală Staţie de Combustibili pentru Vehicule, benzinăria  S.N. PETROM S.A. a funcţionat o fântână publică a cărei gură, prin care se scotea apa, era făcută dintr-o bucată mare de piatră.

Strada aceasta amplasată în zona centrală a municipiului, începe din str.   Mărăşeşti şi se derulează pe direcţia S.E. – N.V., realizând  o lungime de 360 m. Lăţimea străzii este  de 15,6 m  din care cele două trotuare ocupă câte 3,8 m fiecare, iar carosabilul este de 8,0 m. Sfârşitul străzii este la  intersecţia cu str. Mihail Kogălniceanu şi   str. Mărăşti.

Casele individuale sunt numerotate de la 1 la 17 A şi respectiv de la 2 la 38. La capătul nordic al străzii, pe partea din dreapta se află blocurile cunoscute sub numele „216” şi „217” ridicate în cadrul acţiunilor de sistematizare a zonei centrale a oraşului. Ele sunt amplasate în locul proprietăţilor de la numărul 13( s-a expropriat teren conform Decretului Consiliului de Stat nr. 148 din 18 mai 1976) şi de la  numerele 15, 17, 17 A şi 19( exproprieri conform Decretului Consiliului de Stat nr. 154 din 31 mai 1978).

Dintre imobilele de pe această stradă se remarcă clădirile de la numărul 3 –  casă de locuit datând din anul 1900, de la numărul 5 – locuinţă cu două nivele, balcon, ştucaturi şi streaşină  modelată datând din anul 1905 şi cea de la numărul 16 – depozit de vinuri  ridicat în deceniul al patrulea al secolului trecut.

În imobilul de la numărul 10 a funcţionat în anii 1938 şi 1940 redacţia ziarului „Drum”, bilunar cultural ce între anii 1935 – 1940 a grupat cei mai importanţi intelectuali ai judeţului Teleorman.

 

Reclame