Strada Nicolae Bălcescu


 

Această arteră de circulaţie este, alături de strada 1917, un drum care s-a creat şi s-a dezvoltat în legătură cu piaţa oraşului. Întâi piaţa şi apoi strada s-au amenajat aici la jumătatea secolului al XIX-lea pe terenurile libere de sarcinile feudale impuse orăşenilor de biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti începând cu anul 1768.
Din acest motiv începutul secolului al XX-lea găseşte acest drum sub numele de Strada Pieţii. După trei decenii strada primeşte numele de „Piaţa Centrală” întrucât în Roşiorii de Vede funcţionau mai multe pieţe unde se comercializau, cu amănuntul, produse agroalimentare ( ex. Piaţa Gării, Piaţa Armelor, Piaţa Vezii, etc.) şi două târguri periodice pentru vânzarea animalelor şi păsărilor domestice, a cerealelor en gross şi a produselor micilor meşteşugari.
La începutul anului 1948, odată cu alte 17 artere de circulaţie, strada Piaţa Centrală îşi schimbă numele în strada Nicolae Bălcescu comemorând astfel pe marele patriot român, publicist şi analist istoric, politic, social şi economic ce s-a aflat în fruntea Revoluţiei de la 1848 din România ( 1819-1852).
Strada este relativ mică. Ea începe din Strada Rahovei şi se încheie în strada Mărăşti. Parcursul său, de la sud la nord, are lungimea de 280 m şi lăţimea de 13,2 m.
(sursa: Străzile din Roșiorii de Vede, autor Eugen Ovidiu Vlad)