Strada Soldat Alexandru Dobrescu


Aceasta este o stradă care la începutul  secolului al XIX-lea făcea parte din „oraşul vechi” sau „oraşul din vale”.

Până în deceniul al treilea al secolului al XX-lea această stradă a purtat numele de strada Popa Viscol după unul dintre notabilii oraşului. Actualul nume a aparţinut unuia dintre roşiorenii morţi în timpul Războiului pentru Întregirea Neamului ( 1916-1918).

Cu  lungimea de 350 m  şi lăţimea de 16 m  strada urmează direcţia de la nord -vest spre sud – est, începând din Calea Dunării şi terminându-se la Bulevardul Comercial.

Pe partea  stângă a străzii, pe locul unui fost teren aflat mult timp sub apă, s-a construit o hală de producţie (parter plus două etaje) ce aparţine cooperativei meşteşugăreşti  SOCOM  MAROMET.

Tot pe această parte  a străzii unde nu sunt amplasate locuinţe, funcţionează sediul  Secţiei Roşiorii de Vede a Companiei Naţionale Apele Române S.A. – Direcţia Apelor Argeş-Vedea.

Casele individuale de pe partea din dreapta a străzii au un singur nivel şi sunt construite în a doua jumătate a secolului al XX-lea

Str. Soldat Alexandru Dobrescu beneficiază de un trafic pietonal şi al vehiculelor relativ ridicat, în comparaţie cu celelalte străzi din sud – estul municipiului, întrucât asigură legătura directă între Bulevardul Comercial şi Calea Dunării.

Reclame