Strada Soldat Ciocănaru Lazăr


Aici vă propunem prezentarea uneia din străzile ce au apărut în Roşiorii de Vede, puţin după primul război mondial- strada Lazăr Ciocănaru. Ea s-a format iniţial ca drum de acces la plaiul de vii şi plantaţiile de pomi care începeau imediat din spatele Spitalului din Bulevardul Republicii.
Numele străzii este comemorativ el aparţinând unuia dintre roşiorenii ce locuiau în această parte a oraşului şi care şi-a dat viaţa în bătăliile purtate de armata română în timpul Războiului de Întregirea Neamului ( 1916-1918). Numele soldatului Ciocănaru Lazăr este înscris pe soclul monumentului ridicat de roşioreni în amintirea celor aproape 300 de eroi care prin jertfa lor au consfinţit realizarea Marii Uniri din 1918.Se pare că această stradă nu a mai purtat nici-un alt nume.
Strada a suferit câteva modificări faţă de cum arăta în urmă cu 80 de ani, dar păstrează în linii mari vechiul aspect, atât doar că astăzi nu mai conduce călătorul către plaiul de vii al oraşului, ci către două dintre cele mai mari cartiere de blocuri ridicate aici în ultimul sfert al veacului al XX-lea – zona „Izbiceanu” şi zona „Intim”.
Începutul străzii se află în str. Ilie Izbiceanu, sergent şi se îndreaptă către nord, unde după un parcurs de 180 m. se termină în scuarul creat de intersecţia unor alei dintre blocuri în faţa Blocului 7 I.M.A.I.A. Numele ciudat al acestui bloc a fost atribuit de proiectant, întrucât construcţia s-a realizat din fondurile Întreprinderii Mecanice pentru Agricultură şi Industrie Alimentară, ce ulterior şi-a schimbat firma devenind, după Revoluţia din 1989, Societatea Comercială RECMAS S.A.
Pe porţiunea care a aparţinut vechii străzi (80 m) lăţimea este de 12,3 m iar în partea finală, creată la apariţia blocurilor de locuinţe, lăţimea ei este de 10,3 m. Partea destinată circulaţiei vehiculelor are, pe tot parcursul străzii, lăţimea de 6,3 m.
Casele sunt ridicate în secolul trecut, cele mai multe în a doua jumătate a acestuia. Au apărut și construcții ce ies din tipicul consacrat al străzii.
Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 30 din 30 ianuarie 1970 şi nr. 460 din 14 decembrie 1971 pentru realizarea actualei Grădiniţe de Copii nr. 3 şi a blocurilor de locuinţe amintite s-au expropriat terenuri din curţi de la numerele 1 A, 3, 5, 7, 9, 9 A, 11, 13, 13 B, 15 şi 17.
Acelaşi lucru s-a petrecut şi în anul 1976 când pentru realizarea blocului 7 I.M.A.I.A. s-au expropriat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 313 din 26 octombrie, terenuri de la proprietăţile cu numărul 8 şi numărul 12.
Strada Soldat Lazăr CiocănaruSoldat este pentru cetăţenii care vin din centrul municipiului principala cale de acces la blocurile de locuinţe construite în cartierele „Intim” şi „Izbiceanu’’.