Strada Soldat Nicolae Cotelici


În mod eronat autorul lucrării „ Oraşul Roşiorii de Vede” domnul Petre Stroescu afirma în 1933 că numele acestei străzi este al unui participant la războiul din 1916-1918. Realitatea este că acest nume, care nu a fost schimbat niciodată de la atribuirea sa aparţine unuia dintre roşiorenii care şi-au dat viaţa în Războiul pentru  Independenţa României (1877-1878). De altfel, în cartea „Călăuza oraşului Roşiorii de Vede„ publicată de Constantin Roescu în anul 1909 numele lui Nicolae Cotelici figurează pe lista străzilor roşiorene.

În lungime de 520 m această arteră de circulaţie îşi are obârşia în strada Mărăşeşti, iar sfârşitul în Bulevardul Comercial. Pe  tot parcursul, derulat pe direcţia  sud-nord, lăţimea străzii este de 15,5 m din care partea carosabilă ocupă 7,40 m.

La numărul 18 se află sediul S.C. SPICUL S.A. – cea mai importantă unitate de panificaţie din judeţul Teleorman. În incinta  de la această adresă, pe lângă o moară de făină, datând din 1912 şi naţionalizată în anul 1948 de la  Iordan Constantinescu zis „Colţatu”, funcţionează o fabrică de pâine şi o fabrică de biscuiţi (S.C. SPICUL ETAP S.A.)

Datorită amplasării transversal faţă de străzile cu care se intersectează pe partea stângă şi faptului că are o  pantă coborâtoare de la sud spre nord, această stradă s-a constituit într-o arteră colectoare, la suprafaţă, a apelor meteorice. Din această cauză la intersecţia cu Bulevardul Comercial s-a amenajat o subtraversare prin conductă cu diametrul de 60 cm care transferă apa din rigolele acestei străzi în canalul colector amenajat pe partea stângă a bulevardului.De aici apele ajung în râul Vedea.

(sursa: Străzile din Roșiorii de Vede, autor Eugen Ovidiu Vlad)