Strada Soldat Petre Atanasiu


Strada Soldat Petre Atanasiu porneşte din str. cap. Joiţa Constantin şi după ce parcurge 405 m pe direcţia vest-est se opreşte la intersecţia cu bd. Sfânta Vineri. Lăţimea străzii este de 13,7 m. Din aceştia 6,2 m sunt utilizaţi de vehicule constituind partea carosabilă delimitată faţă de trotuare cu borduri din beton care se constituie şi rigole pentru scurgerea apelor meteorice.
Numele pe care îl poartă această stradă i-a fost atribuit în anii ‘20 ai secolului trecut pentru comemorarea unuia dintre luptătorii roşioreni căzuţi pe câmpurile de bătălie din vremea războiului pentru întregirea neamului. Numele acestuia este înscris pe soclul monumentului dedicat eroilor roşioreni din primul Război Mondial aflat pe Calea Dunării.
În secolul al XIX-lea şi primele decenii ale secolului al XX-lea acest drum public s-a numit Strada Vulturului.

Reclame